Ravin Home Resort

ข้อกำหนดการเข้าพักที่ ราวิน โฮม รีสอร์ท

 1. บ้านพักแต่ละประเภทเข้าพักได้ตามจำนวนคนที่แจ้งไว้เท่านั้น
  • Superior Room / ห้องซูพีเรีย   รองรับ 2 ท่าน เสริมได้ 1 ท่าน(800 บาท/ท่าน)
  • Mountain View Room / ห้องวิวเขาใหญ่   รองรับ 2 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน(800 บาท/ท่าน)
  • Family Room / ห้องครอบครัว   รองรับ 6 ท่าน
  • Deluxe Garden Villa / บ้านดีลักซ์วิวสวน  รองรับ 2 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน(800 บาท/ท่าน)
  • 3 Bedrooms Deluxe Garden Villa  / บ้านดีลักซ์วิวสวน 3 ห้องนอน  รองรับ 6 ท่าน เสริมได้ 4 ท่าน(800 บาท/ท่าน)
  • Island Villa / บ้านบนเกาะ   รองรับ 12 ท่าน เสริมได้ 6 ท่าน(800 บาท/ท่าน)
  • Small Lake View Villa / บ้านวิวเขาและทะเลสาบ เล็ก   รองรับ 2 ท่าน เสริมได้ 1 ท่าน(800 บาท/ท่าน)
  • Medium Lake View Villa / บ้านวิวเขาและทะเลสาบ กลาง   รองรับ 2 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน(800 บาท/ท่าน)
  • Large Lake View Villa / บ้านวิวเขาและทะเลสาบ ใหญ่   รองรับ 4 ท่าน เสริมได้ 2 ท่าน(800 บาท/ท่าน)

ระเบียบการเข้าพักที่ ราวิน โฮม รีสอร์ท

 1. เข้าพักตามที่รีสอร์ทกำหนด เด็กอายุ 0-9 ปี พักฟรีไม่คิดค่าที่พักเพิ่มเติม และห้ามนำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาล
 2. ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่พัก ทางลูกค้าต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเองหากมีสิ่งของสูญหายในห้องพักหรือภายในรีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบ
 3. ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่จอดรถ ไม่ได้รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน
 4. ห้ามลูกค้ากระทำการใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ประเพณี เช่น สิ่งเสพติด เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ
 5. โปรดรักษาความสะอาดภายในอาคารและห้องพัก และห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ท
 6. ห้ามส่งเสียงดัง หรือทำสิ่งที่เป็นการรำคาญรบกวนผู้อื่น ห้ามทะเลาะวิวาทภายในรีสอร์ทและห้ามลูกค้าที่เมาสุราเกินกว่าปกติเข้าพักภายในรีสอร์ท
 7. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และสถานที่อื่นภายในอาคาร ยกเว้นภายนอกอาคารที่ทางรีสอร์ทจัดไว้ให้
 8. ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ท
 9. ห้ามนำสิ่งของมีกลิ่นรุนแรง เช่น ทุเรียน เข้ามาในห้องพัก หรือบริเวณอื่นของรีสอร์ท
 10. ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์ต่างกับกำลังวัตต์ในประเทศไทย โดยไม่มีเครื่องแปลงไฟ (Adapter)
 11. ทางรีสอร์ท Check in ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่เข้าพัก และ Check out ไม่เกิน 12.00 น. ของวันถัดไป
 12. Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก
 13. Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 16.00 น. คิดค่าบริการห้องพักเต็มราคา
 14. เมื่อผู้พัก Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันและเวลาที่ Check in เข้าพัก ทางรีสอร์ทจะหักเงินและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระเบียบของรีสอร์ทตามจำนวนวันที่เกินที่มีการ Check out
 15. กรณีที่ลูกค้าจองห้องพักและชำระค่าบริการแล้ว ไม่สามารถทำการยกเลิกหรือคืนเงินได้ แต่สามารถเปลี่ยนวันเข้าพักได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่องเที่ยว ค่าห้องอาจจะเพิ่มตามฤดูกาล
 16. กรณีที่สิ่งของใดๆ ของรีสอร์ทมีการชำรุดเสียหาย หรือสูญหายเกิดขึ้นจากการกระทำของลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่รีสอร์ทประเมินราคาไว้
 17. ทางรีสอร์ทให้บริการเฉพาะแขกของรีสอร์ทเท่านั้น หากลูกค้านำแขกภายนอกเข้ามาพักโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ หากฝ่าฝืนทางโรงแรมปรับ 1,000 บาท
 18. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายใน และภายนอกห้องพัก
 19. ไม่อนุญาตให้กางเต็นท์ภายในรีสอร์ท
 20. การปิ้ง-ย่าง สามารถทำได้ในบริเวณที่ทางรีสอร์ทจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

ข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก ราวิน โฮม รีสอร์ท

 1. กรณีมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนการเข้าพัก สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้งแจ้งก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน และระยะเวลาในการเข้าพักครั้งต่อไปต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเข้าพักเดิม หากลูกค้าได้ตกลงเลื่อนวันเข้าพักแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 2. กรณีจองห้องพักแล้วไม่มาใช้บริการตามกำหนดที่แจ้งไว้ ทางรีสอร์ทคิดค่าบริการเต็มจำนวน 100% ของราคาห้องพัก
Login Form
Register Form